Język polski English language Russian version YouTube

Słownik pojęć

Chemiczne źródło prądu umożliwiające wielokrotne magazynowanie i oddawanie energii elektrycznej w wyniku odwracalnych przemian energii. Akumulatorem jest też zespół ogniw akumulatorowych we wspólnym naczyniu wielokomorowym.

AGM to skrót od „absorbed glass mat”. Cały elektrolit uwięziony jest (wchłonięty) w separatorach z włókna szklanego o wielkiej porowatości, znajdujących się między płytami. Koncepcja ta stosowana jest powszechnie w aplikacjach, gdzie wymagane jest bezpieczeństwo i wysoka wartość prądu rozruchu i odporności na głębokie rozładowanie.

Wady:

  • nieodporny na przeładowanie
  • wrażliwy na wysoką temperaturę
  • koszt znacznie wyższy od akumulatorów standardowych

Akumulatory te nie wymagające obsługi przez cały okres użytkowania, jeżeli zostaną spełnione określone warunki eksploatacji . Warunek bezobsługowości spełniają tak naprawdę akumulatory szczelnie zamknięte.

Możemy podzielić na dwie kategorie:

  • -Akumulatory do aut z podstawową funkcją Start/Stop bez funkcji odzyskiwania energii z siły hamowania – akumulatory o wydłużonym czasie użytkowania; wyższym prądzie ładowania i ponad dwukrotnie większą liczba cykli w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami
  • – Akumulatory do aut z funkcją odzyskiwania energii z siły hamowania (rekuperacja) – akumulatory AGM (Absorbent Glass Mat / Technologia wiązania elektrolitu w macie szklanej).

Akumulatory hybrydowe to takie akumulatory, w których kratka jednej z płyt wykonana jest na bazie stopu ołowiowo – antymonowego, a druga na bazie stopu ołowiowo – wapniowego.

Rodzaj akumulatora elektrycznego, opartego na ogniwach galwanicznych zbudowanych z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu(IV) (PbO2) oraz ok. 37% roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu.

Akumulatory przechowywane w stanie suchym z płytami nie uformowanymi (elektrochemicznie nie przetworzonymi w materiały czynne).

Spełniają zapotrzebowania  tych aplikacji, które wymagają stałych i długotrwałych dostaw energii elektrycznej.
Główne obszary wykorzystania akumulatorów semitrakcyjnych (gama  „Voyager”) to:
• Trakcja elektryczna (paleciaki, wózki widłowe, itp.)
• Pojazdy elektryczne (samochody elektryczne, pojazdy użytkowe /transportowe)
• Czas wolny (pojazdy rekreacyjne, morskie, itp.)
• Oświetlenie (światła drogowe, energia słoneczna, fotowoltaiczne)
• Czyszczenie przemysłowe (maszyny do zamiatania podłóg, itp.)
• Urządzenia dźwigowe (podnośniki nożycowe i przegubowe, itp.)

Wymagania techniczne takich kategorii użytkowników nie mogą zostać odpowiednio spełnione przy pomocy tradycyjnych „akumulatorów rozruchowych”,  wyłącznie akumulatory „Voyager”  są w stanie wytrzymać głębokie i powtarzalne cykle wyładowywania i późniejsze ładowania.

Akumulatory w stanie suchym i naładowanym, zdolne do eksploatacji bezpośrednio po napełnieniu elektrolitem.

Akumulatory przeznaczone do zasilania silników samojezdnych pojazdów elektrycznych.

GEL to popularna nazwa akumulatorów z elektrolitem żelowym. Kwas siarkowy po wymieszaniu z krzemionką tworzy masę o konsystencji żelu.  Akumulatory żelowe charakteryzują się dobrą odpornością na ubytek elektrolitu podczas pracy elektrycznej oraz małym samorozładowaniem.  Wadą akumulatorów żelowych w stosunku do AGM są relatywnie mniejsze moce podczas rozładowania dużymi prądami powyżej C/3. Z tego powodu akumulatory żelowe nie mają na ogół zastosowań wysokomocowych oraz nie sprawdzają się w niskich temperaturach.

To prądnica prądu przemiennego. Urządzenie  to odpowiada za przetwarzanie energii mechanicznej w energię elektryczną prądu przemiennego.

Jest miarą pojemności ogniw galwanicznych w tym akumulatorów elektrycznych, określa ona zdolność do zasilania przez ten akumulator obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas. Wartość ta jest określana w odniesieniu do czasu rozładowania akumulatora (zazwyczaj 20 h) w standardowym teście (zgodnym z normą EN 50342).

Proste urządzenie służące do mierzenia gęstości cieczy, w którym wykorzystuje się siły wyporu, z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało stałe; rodzaj densymetru. Pozwala w najlepszy i najprostszy sposób na sprawdzenie akumulatora i jego stanu naładowania.

Prąd zimnego rozruchu, czyli ile mamy energii dostępnej do uruchomienia silnika. Ilość energii ocenia się badając akumulator w -18°C. Im wyższy parametr tym większa moc początkowa baterii.

Część przewodząca połączona z końcówką ogniwa, na jej powierzchni przebiegają reakcje elektrochemiczne.

Ciekły lub stały przewodnik jonowy o znacznej przewodności właściwej. W akumulatorach standartowych 36% roztwór kwasu siarkowego.

Ładowanie, podczas którego utrzymuje się stałą wartość napięcia między końcówkami akumulatora.

Ładowanie, podczas którego utrzymuje się stałą wartość natężenia prądu.

Uzupełnianie niedostatków energii elektrycznej akumulatora.

Zawiera zestaw płyt dodatnich i ujemnych uszeregowanych kolejno z separatorami pomiędzy nimi. Płyty dodatnie połączone są równolegle w jeden zespół, ujemne w drugi.

Elektroda ogniwa akumulatorowego składająca się z masy czynnej I konstrukcji nośnej.

Płyta akumulatorowa,  która przy ładowaniu stanowi anodę, a przy wyładowaniu katodę. Jej materiał czynny jest drobnoziarnisty i porowaty. Głównym składnikiem jest dwutlenek ołowiu (PbO2). Po naładowaniu płyta ma barwę brązową.

Płyta akumulatorowa, która przy ładowaniu stanowi katodę, a przy wyładowaniu anodę . Posiada ona porowaty i drobnoziarnisty materiał czynny. Głównym składnikiem jest gąbczasty ołów (Pb) z dodatkiem „ekspanderów”. Ekspandery są to materiały mające zapobiegać utracie porowatości masy czynnej. Płyty ujemne po naładowaniu mają jasno szarą barwę.

Pojemność jest to parametr służący do określenia ilości energii elektrycznej dostarczanej przez akumulator do kompletnego rozładowania w temperaturze 250C. Ma ona znaczenie, gdy akumulatory stanowią źródło zasilania odbiorników elektrycznych. Pojemność akumulatora można zmierzyć stosując różne jednostki, jednak najpowszechniej stosowaną jest amperogodzina (Ah) oraz rezerwa pojemności (RC).

Jest mierzona w minutach. Przedstawia czas wyładowania akumulatora prądem 25 A do końcowego napięcia 1,75 V/ogniwo. Pomaga ocenić jak długo może pracować pojazd bez sprawnego układu ładowania.

     

Ustalona w amperogodzinach (Ah) przez producenta wartość pojemności charakteryzująca dany akumulator.

Najczęściej dla akumulatorów  rozruchowych podaje się tzw. pojemność 20 godziną.

Np. 60Ah. – oznacza, że akumulator  można rozładować prądem równym 1/20 pojemności (czyli 60/20=3A) do napięcia 10.5V przez 20 godzin.

To urządzenie służące do uruchamiania silnika spalinowego.

Samoistne reakcje chemiczne stale przebiegające na elektrodach akumulatora powodujące jego powolne wyładowanie. Jest ono silnie uzależnione od temperatury otoczenia, a zatem akumulatory narażone na wysokie temperatury wymagają częstszego ładowania podczas ich składowania czy przechowywania w stanie spoczynku w celu zapewnienia ich gotowości do użytkowania (im wyższa jest temperatura otoczenia, tym szybciej następuje jego samowyładowanie).

Przegroda z materiału izolacyjnego przepuszczalna dla elektrolitu; przeznaczona do oddzielenia płyt różnej biegunowości. Wytwarzany jest z tworzywa sztucznego (taśma polietylenowa w formie koperty).

Stan w którym akumulator ma pełny poziom energii elektrycznej. Najprostszym sposobem sprawdzenia jego stanu naładowania jest użycie areometru do pomiaru gęstości elektrolitu.

Sytuacja w której poziom energii elektrycznej w akumulatorze jest niski lub zerowy.

Działa on zwykle następująco: gdy kierowca zbliża się do czerwonego światła, zatrzymuje auto i włącza „luz” oraz zdejmuje nogę ze sprzęgła – silnik wyłącza się. Często na wyświetlaczu zostaje pokazana informacja „Start-Stop”. Natomiast gdy światło zmieni się na żółte, kierowca wciska pedał sprzęgła, silnik uruchamia się automatycznie, a wspomniana informacja gaśnie. Wystarczy teraz włączyć bieg i ruszyć. Jeżeli samochód wyposażony jest w skrzynię automatyczną, klasyczną lub dwusprzęgłową, procedura może wymagać np. tylko położenia nogi na hamulcu, a potem jej zdjęcia.

Składa się z alternatora (prądnica) i regulatora napięcia. Zadaniem regulatora jest utrzymanie napięcia ładowania akumulatora na odpowiednim poziomie przy zróżnicowanych warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych.

To skrót od „valve regulated lead acid” (akumulator kwasowo-ołowiowy regulowany zaworem).

Jest to akumulator szczelny, który  może pracować w dowolnej pozycji.

Akumulatory te są wykonywane w dwóch technologiach: AGM i żelowej.

Przyrząd pomiarowy służący do mierzenia napięcia elektrycznego. Jednostką pomiaru jest 1wolt (V).

Patrz Cold Crank Amps (CCA). Zdolność rozruchowa może być okreslona wg. różnych norm np. EN; DIN; SAE.

Poniżej podano wzajemne korelacje:

 

DIN * 1,7= EN

Przykład

175A (DIN) * 1,7 = 300 A (EN)

 

 IEC * 1,5 =EN

Przykład

200A (IEC) * 1,5 = 300 A (EN) 

 

SEA* 1,0=EN

Przykład

300A (SAE) * 1 = 300 A (EN)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka Plików Cookies OK, rozumiem.