Język polski English language Russian version YouTube

Słownik pojęć

1. Wymontowanie akumulatora z pojazdu:
Podczas wymontowania należy zachować ostrożność, aby metalowym narzędziem nie spowodować zwarcia. Zawsze jako pierwszy należy odłączyć przewód łączący akumulator z „masą” (w większości pojazdów jest to przewód od końcówki ujemnej akumulatora).

2. Wykręcić korki z akumulatora lub wyjąć nakładkę z korkami.

3. Sprawdzić poziom elektrolitu, w razie potrzeby uzupełnić.

4. Podłączyć akumulator do prądu stałego łącząc końcówkę biegunową dodatnią akumulatora z dodatnim zaciskiem źródła prądu i analogicznie końcówkę ujemną z ujemnym zaciskiem źródła prądu.

5. Ładować prądem równym 10% wartości pojemności znamionowej( np.55Ah:10=5,5 – 5,5A prąd ładowania)

6. Akumulator należy ładować do momentu aż:

napięcie na końcówkach biegunowych akumulatora przy włączonym prostowniku jest na poziomie:

•  dla akumulatora 12V 15,6 -16,8V

•  dla akumulatora 6V 7,8 . 8,4 V

gęstość elektrolitu w poszczególnych celach na poziomie:

•  1,28 kg/l – przy temp. 25 oC

7. Zatrzymać ładowanie akumulatora, jeśli temperatura elektrolitu przekroczy 40 oC.

8. Sprawdzić poziom elektrolitu, w razie potrzeby uzupełnić.

9. Po zakończeniu ładowania wyłączyć najpierw prostowniki wyjąć przewód zasilający.
Następnie zdjąć zaciski przewodów prostownika z akumulatora.
Nie należy przedłużać czasu ładowania po wystąpieniu oznak pełnego naładowania.

Wymiany akumulatora dokonujemy przy niepracującym silniku zgodnie z poniższymi punktami:

1. Odłączyć stary akumulator, jako pierwszy biegun ujemny, a następnie dodatni. Później sprawdzić, czy zaciski biegunowe ( tzw. klemy ) są czyste.Odkręcić uchwyt i wyjąć akumulator.

2. Nowy akumulator należy umieścić w samochodzie w sposób określony przez producenta. Następnie podłączyć końcówkę biegunową dodatnią akumulatora z zaciskiem dodatnim instalacji elektrycznej pojazdu, a końcówkę biegunową ujemną z zaciskiem ujemnym instalacji w sposób gwarantujący ich metaliczny styk na całej powierzchni. Utworzone połączenie należy zakonserwować, smarując je wazeliną techniczną.

3. W przypadku trudności z uruchomieniem silnika – podładować zgodnie z procedurą ładowania akumulatora.

Akumulatory przeznaczone są do zasilania instalacji elektrycznej samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych i ciągników rolniczych

1.  Ze względu na wrażliwą elektronikę pojazdu do wspomagania rozruchu stosować tylko specjalne urządzenia rozruchowe.

2. Wspomaganie rozruchu w układzie samochód-samochód może w momencie odłączenia zacisków spowodować spiętrzenie napięć i w rezultacie uszkodzić a nawet zniszczyć elektronikę pojazdu.

3. Z w/w powodów, przy rozruchu za pomocą kabli rozruchowych należy przestrzegać poniższych wskazówek:

  • Do pomocy w rozruchu stosować tylko znormalizowane kable.
  • Przestrzegać instrukcji stosowania kabli rozruchowych.
  • Łączyć ze sobą tylko akumulatory o tych samych napięciach nominalnych.
  • Przy zakładaniu zacisków silniki w obu pojazdach powinny być wyłączone. Połączyć najpierw dwa bieguny dodatnie 1 z 2, potem biegun ujemny naładowanego akumulatora 3 z metalowym nielakierowanym miejscem obok akumulatora 4 w pojeździe, któremu udzielana jest pomoc.
  • W pojeździe potrzebującym pomocy uruchamiamy rozrusznik przez max 15 sek. Uruchamiamy pojazd przy niepracującym silniku pojazdu wspomagającego.
  • Odłączanie zacisków: odłączyć przewody elektryczne w odwrotnej kolejności.

1

1. Elektrolit jest roztworem kwasu siarkowego, który jest substancją źrącą. Zakładać rękawice i okulary ochronne. Akumulatora nie wolno przechylać, aby elektrolit nie wyciekł z otworów odpowietrzających.

2. W wypadku kontaktu ze skórą bądź oczyma przemyć te miejsca dużą ilością czystej wody.

3. Nie zbliżać się z otwartym ogniem, nie dopuszczać do iskrzenia w trakcie ładowania akumulatora, po jego zakończeniu, po długiej jeździe, gdyż może to spowodować wybuch gazów nagromadzonych w akumulatorze.

1. Regularnie sprawdzać poziom elektrolitu (nie rzadziej niż co 12 tygodni). W razie potrzeby dolać wody destylowanej lub demineralizowanej. Nigdy nie dolewać kwasu.

Po uzupełnieniu elektrolitu należy dokręcić szczelnie korki.

2. Sprawdzić napięcie ładowania akumulatora w pojeździe (mierzone na końcówkach biegunowych Akumulatora) tak, aby spełniało warunki:

  • dla instalacji 12V 14 – 14,4V
  • dla instalacji 6V  7 – 7,2V
  • dla instalacji 12V   14V – 14,4V
  • dla instalacji 6V    7V – 7,2V

3. Nie należy dopuszczać do zwarć zewnętrznych akumulatora.

4. Należy kontrolować prawidłowość zamocowania akumulatora w pojeździe.

5. W przypadku jazdy miejskiej, częstego używania świateł zewnętrznych lub zamontowania w pojeździe dodatkowych odbiorników prądu, należy częściej kontrolować stan naładowania i w miarę potrzeby doładować akumulator z zewnętrznego źródła prądu.

W przypadku dłuższego okresu nie używania pojazdu odłączyć akumulator.

6. Akumulator wymaga doładowania, jeśli napięcie spoczynkowe spadnie poniżej 12,5 V (gęstość elektrolitu 1,24 kg/l). Akumulator wyładowany należy natychmiast naładować, by nie dopuścić do jego zasiarczanienia lub zamarznięcia elektrolitu przy eksploatacji w okresie zimowym.

7. Nie wolno stosować żadnych dodatków do elektrolitu.

8. Do samochodów marki Ford konieczne jest stosowanie akumulatora z fabrycznie przygotowanymi końcówkami.

9. Akumulator należy utrzymywać w czystości.

10. Zwrócić się do sprzedawcy o poradę w przypadku wątpliwości dotyczących eksploatacji akumulatora.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka Plików Cookies OK, rozumiem.